На 10 декември се проведе представяне на проекта „Невидимото богатство на подземния свят“ пред пещерняшката общност. Пещерняци от различни клубове и любители на подземния свят дойдоха да научат повече за целите и дейностите на проекта и начините, по които биха могли да се включат в него.

Акценти на проведената презентация бяха:

Досегашни изследвания на района.

Провеждане на обучение за млади пещерняци по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране.

Теренна работа по поставяне на капани, мониторинг на прилепи, събиране и първично определяне на биоспелеологичен материал.

Теренна работа по изготвяне на карти, технически описания и снемане на координати на пещери в района.

Презентации пред местната общност в Годеч, Гинци, Комщица и Губеш, работа с деца и младежи и включването им в акции за почистване на карстовия район.

Провеждане на спелеологични и биоспелеологични образователни ателиета за деца в София.

Популяризация на проекта и спелеологията като цяло.

Сред присъстващите имаше от по-старите изследователи на района, които споделиха интересни факти по време на техните проучвания. Получи се интересна и ползотворна дискусия. След презентацията се проведе среща на младежите, желаещи да се включат в обучението по биоспелеология, научно приложни методи и картиране.