Пещерното лято в музея

Пещерното лято в музея
Къде: Национален природонаучен музей Кога: от 2 до 5 юни Какво: лятно училище на тема: „Пещерно лято в музея“. За кого е подходящо: Мечтаете ли да сте откриватели? Искате ли да стъпите на място, където никой никога не е бил? Чудите ли се що за животни се чувстват добре под земята? Ако отговаряте с „Да“…

Илюстрован определител на прилепите в Европа

Илюстрован определител на прилепите в Европа
Илюстрован определител на прилепите в Европа Още литература за прилепи може да намерите на уеб сайта Опазване на прилепите в България, създаден от Федерация “Зелени Балкани”.

Измерване на радиационния фон

Измерване на радиационния фон
През януари паралелно с биоспелеоложките дейости и дейностите по прекартиране на пещерите в близост до с. Гинци започнахме и проверка на радиационния фон. В пещерите Динева пещ и Радолова яма бяха поставени радонови капани. Целта е да се направи измерване на концентрацията на този газ в пещерите. Радонът (222Rn) е радиоактивен инертен (благороден) газ, по-тежък…

Младежко обучение по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране

Младежко обучение по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране
Асоциация на спелеоклубовете в София проведе обучение по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране. Обучението бе основно насочено към млади пещерняци, но добре дошли бяха и по-големи. Основните цели бяха добиване на знания и умения в областите: биоспелеология (поставяне на капани, събиране на проби и първично определяне на пещеролюбиви прилепи и други пещерни видове) и научно-приложни…

Януарски проучвания в пещерите около с. Гинци.

Януарски проучвания в пещерите около с. Гинци.
През януари екип от експерти и доброволци на проект „Невидимото богатство на подземния свят“ се фокусира в изследвания на пещерите намиращи се в близост до с. Гиници. В Диневата пещ, след проведен мониторинг на зимуващите прилепи в пещерата, бяха установени малки числености от видовете: голям (остроух) нощник (Myotis myotis (blythii)), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям…