На картата може да се види приблизителното местоположение на изследвани пещери в района на община Годеч