Чистене и въжени забави

На 13 и 14 юни се проведе първото от планираните почиствания в района.

Освен пещерняци в чистенето участваха и деца от СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“. Основно се почиства по поречието на река Височица. Натрупалият се през годините в реката боклук бе атакуван от двата бряга на реката. Само след няколко часов усилен труд камара от чували, разнообразни битови и строителни отпадъци бе натрупана пред кметството на с. Комщица. Извозването на боклука се извърши със специализиран транспорт, осигурен от община Годеч.

Ентусиазма на младежите по време на почистването привлече вниманието на хората от селото, с което се надяваме в бъдеще отпадъците да попадат в специално предназначените за целта места и да се отдалечават все повече от реката.

А след чистенето последваха разнообразни занимания.

Само за няколко часа децата разбраха защо прилепите са полезни и колко са уязвими, как се разпознават, защо и какви изследвания правят специалистите прилепари.
Защо въжетата са толкова важни за пещерняците, как така с усмивка на уста висят само на едно въже и какви са странните възли, за какво служат, как се казват и как се оплитат.
След което, децата уверени от получените знания показаха завиден ентусиазъм като изпробваха наученото на скалите на Комщица.