Измерване на радиационния фон
Радонова проба

През януари паралелно с биоспелеоложките дейости и дейностите по прекартиране на пещерите в близост до с. Гинци започнахме и проверка на радиационния фон. В пещерите Динева пещ и Радолова яма бяха поставени радонови капани.

Целта е да се направи измерване на концентрацията на този газ в пещерите.

Радонът (222Rn) е радиоактивен инертен (благороден) газ, по-тежък от въздуха. Образува се при алфа-разпадането на атомните ядра на радия (226Rn), дъщерен продукт в уран-радиевото семейство с родоначалник 238U. Радия се съдържа в почвата и в зависимост от нейното състояние, отделянето на радон варира от 1% до 80%. Част от отделения в почвата радон прониква през въздушните пори и достигайки до нейната повърхност постъпва в приземния атмосферен въздух.

В карстовите територии, съществуващите системи от пукнатини и каверни с различни размери, включително пещерни кухини, служат за природни резервоари на голяма част от отделения от почвата радон. Тъй като радона подобно на въглеродния двуокис е газ по-тежък от въздуха, това предполага, че в карстовите резервоари, особено ако те са лошо вентилирани, може да се натрупат значителни количества от него.

Радонова проба
Радонова проба

Измерването е по метода на така наречените DVD дискове, които регистрират алфа-частици. Пробите идват от Чехия с предварително направена калибровка. Специално фолио покриващо дифузните камери позволява проникване на радона в измервателната камера, но не пропуска неговите дъщерни продукти (прикрепени върху прах и аерозолни частици).

Пробите трябва да се поставят в пещерите по възможност на сухи места, без въздушни течения. За да може да се направи целогодишен мониторинг по промените на радиационния фонд в пещерите, пробите трябва да се сменят през период от около 3 месеца.

Изследването се извършва съвместно с екип на Експерименталната лаборатория по карстология в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН в сътрудничество с Департамента по радиодозиметрия на Института по ядрена физика на Академията на науките на Чешката република.

Подобно изследване на радиационния фон се случва и в пещера Колкина, от клуб „Под Ръбъ“ със съдействието на клуб „НЕПИАСТ“ Бургас.