Картиране и биоспелеология

На 25ти и 26ти април група от експерти и доброволци работи в района на с. Гинци.

Като резултат бе картиран тесняка към дъното в Динева пещ и с това осъвременената карта на пещерата бе приключена. В пещерата бе подменен диска на радоновия капан.

Обучение по картиране с практични занимания на терен бе проведено в Кривата пещ. Поради многото вода се работи само в началото на пещерата, като пясъчния сифон бе под вода.

В Радолова яма бе сменен диска на радоновия капан и отново имаше обучение съпроводено с теренна работа по картировка на вертикална пещера.

На 26ти бе картирана пещера с огромен вход, намираща се на венеца след Динева и Кривата пещ. Картировката бе дело на обучени по проекта младежи.

Също така бе събран биоспелеоложки материал за последващи изследвания в лабораторни условия.

Страхотните снимки са дело на Сашо Лазаров.