Последни новини

Проучване на биологичното богатство на пещерите в община Годеч

Проучване на биологичното богатство на пещерите в община Годеч
Пещерите са едни от малкото останали „бели петна“ на Земята. Скрити от любопитни погледи и достъпни само за малцина подготвени пещерняци, подземните кухини крият не само тайнства, но и множество изненадващи тъмнолюбиви обитатели. Изследванията на пещерната фауна са отделен дял на биологията (биоспелеология), който от една страна има потенциал да маркира и изследва нови за…

Проучване на пещерния район на община Годеч – мисията (не)възможна

Пещерни клубове работят в района на община Годеч още от 40те години на миналия век. Поради факта, че се намира в погранична зона, достъпът до 1990-та година е бил силно ограничен. Проектът „Невидимото богатство на подземния свят“ си поставя за цел да състави максимално пълна картина на подземното богатство в района. Изпълнява се от „Асоциация…