Пещери и опазване

На 22 април в гр. Годеч се проведе презентация пред децата от 6 до 12 клас на училище СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

А на 30 април се проведе втората серия от лекции, популяризираща пещерите и тяхното опазване, в град Годеч – този път пред учениците от начално училище „Христо Ботев“.

Ния Тошкова и Виолета Желязкова разказаха най-вълнуващите си преживяваня под земята и споделиха трудностите и смешките, съпътстващи професията на биоспелеолога. Учениците ни посрещнаха с огромен интерес и до края на деня във всеки клас стана известно защо е незаменима каската и каква е връзката между прилепите и шоколада. Със завиден ентусиазъм беше приет и конкурсът за разказ или рисунка, които да бъдат включени в детската брошура, предвидена за издаване в края на проекта.

Колкото до нас, изпращането от десетки усмихнати хлапета, накацали по оградата на училището, беше незаменимо: може би защото сред калта и сталактитите всички ние ставаме отново деца и това е най-голямото от невидимите богатства на подземния свят.