Представяне на проект „Невидимото богатство на подземния свят“

На 10 декември се проведе представяне на проекта „Невидимото богатство на подземния свят“ пред пещерняшката общност. Пещерняци от различни клубове и любители на подземния свят дойдоха да научат повече за целите и дейностите на проекта и начините, по които биха могли да

Проучване на биологичното богатство на пещерите в община Годеч

Проучване на биологичното богатство на пещерите в община Годеч

Пещерите са едни от малкото останали „бели петна“ на Земята. Скрити от любопитни погледи и достъпни само за малцина подготвени пещерняци, подземните кухини крият не само тайнства, но и множество изненадващи тъмнолюбиви обитатели. Изследванията на пещерната фауна са отделен дял

Проучване на пещерния район на община Годеч – мисията (не)възможна

Пещерни клубове работят в района на община Годеч още от 40те години на миналия век. Поради факта, че се намира в погранична зона, достъпът до 1990-та година е бил силно ограничен. Проектът „Невидимото богатство на подземния свят“ си поставя за